Matematik Oyunları

Matematik Öğretmenimiz Gülşen Orman öğrencileriyle birlikte yaptığı, matematiksel oyunların olduğu projelerle matematiğe karşı öğrencilerin ilgileri için çeşitli aktiviteler düzenledi.
 
Özel Adem Ceylan Koleji olarak “Eğlenerek Öğreniyorum” ilkesini benimseyip öğrencilerimizin oyun ile öğrenmesini hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bu projeler sayesinde çabuk öğrenmeyi, akılcı düşünmeyi ve somut materyallerle ipuçlarından yararlanabilme becerisi kazanıyorlar.