Öğrencilerimiz Eğlenerek İngilizce Öğreniyorlar

İngilizce'nin gramer kalıplarından ibaret olmadığını iddia ediyor ve yabancı dil öğretiminin temel hareket noktası olan dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeğini benimsiyoruz.

İngilizce dersi alan bir öğrencinin zevk almasını, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmesini ve İngilizce'yi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmesini amaçlıyoruz.

Doktor, polis, tezgahtar, bankacı gibi farklı meslekler ve konseptler içeren kısa skeçleri sizler ile paylaşmaktan gurur duyarız. Öğrencilerin etkin katılımını sağlayan İngilizce Öğretmenimiz Esra Karaman'a teşekkür ederiz.