Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji - Vizyon&Misyon
VİZYON
Türkiye’nin en nitelikli bireylerini yetiştiren, sanayicinin tüm beklentilerini karşılayan, ülkemizin gelişimine katkıda bulunan, bizden sonraki kurumlara örnek olacak bilgi, beceri ve başarıyla Dünya’da söz sahibi olmaktır.
MİSYON
Özel Âdem Ceylan Final Teknik Koleji olarak; meslek ahlâkına ve meslekî değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ilgili, vatansever, ekonomiye değer katan bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrencileri iyi bir vatandaş olarak yetiştirmenin yanı sıra esnek bir yapı içinde ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ortak bir genel kültür verilerek bir üst öğrenime ve iş hayatına hazırlamayı hedeflemekteyiz.
DEĞER VE İLKELERİMİZ
Azimlilik. En yüksek standartları yakaladığımız ve yaptığımız işte en iyisi olduğumuz için gurur duygusuyla motive oluruz. Öğretme ve öğrenme tutkusunun kusursuzluğun anahtarı olduğu inancıyla, inisiyatif alıyor ve kalitemizi sürekli geliştirmeye çabalıyoruz. Kendimizi hedeflerimiz doğrultusunda hevesle, sonsuz ve azimli bir ivedilik içinde, muzaffer bir edayla ilerlemeye adadık.
Dürüstlük. Biz, velilerimizle, tedarikçilerimizle, işbirliği içinde bulunduğumuz firmalarla ve birbirimizle yaptığımız tüm işlerde dürüst, açık sözlü ve ahlaklıyız. Karşılıklı güven inşa etmeye çalışıyor ve işimizi yönlendiren yasalara, yalnızca yasal yükümlülüğümüz olduğu için değil, aynı zamanda doğru olanı yapmak için uyuyoruz.
Yenilik. Gerek dünyada gerek Türkiye’deki eğitim modellerini ve teknolojiyi yakından takip ediyor, bunları eğitim sistemimizle harmanlayarak ilerliyoruz. Öğrencilerimizin keşfeden, stratejik düşünebilen ve istikrarlı bireyler olmalarını destekliyoruz. Mevcut süreçleri uyarlamanın yanı sıra araştırma ve geliştirmeyle sürekli ilerlemeye çalışıyoruz.
Sorumluluk. Bireysel ve şirket olarak, performansımızla ilgili tüm sorumluluğu üstleniyor ve ister ofiste, isterse sınıfta iş mülkiyetini alıyoruz. Yaptığımız işte nihai sonuçla ilgili sorumluluğu üstleniyoruz ve performansımızın iş arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve şirketimizin başarısı üzerinde doğrudan etkisi olduğunun bilincindeyiz.
Ekip Çalışması. İşbirliği çabasının sınırsız olanaklar sağladığına inanıyoruz. Ortak hedeflerimizi kişisel çıkarlarımızın önüne koyarak kusursuzluğa ulaşıyoruz. Birbirimizi motive ve teşvik ediyor, çeşitli geçmişlerden ve disiplinlerden gelen iş arkadaşları arasında anlamlı işbirliğini destekliyoruz. Bireysel farklılıklara saygı duyuyor, çeşitliliğe değer veriyor ve bilgilerimizi tüm şirketle paylaşıyoruz.
Bireye Saygı. Tüm insanların itibarına, kıymetine ve yaratıcı potansiyeline inanıyoruz. İş-yaşam dengesinin gerekli olduğuna inanıyor, tüm çalışanlarımıza adil ve tutarlı davranıyoruz. Başarıyı ödüllendiriyor, çalışanların katılımını ve katkılarını etkin olarak istiyoruz. Kişisel büyüme ve gelişime yatırım yapıyor ve tüm çalışanlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz.
Liderlik. Kurum personelimiz yaptığı çalışmalarla ve ürettikleriyle topluma önderlik eder.
Bağlılık. Kurum bağlılığımızı ve adanmışlığımızı her zaman hissediyor ve gösteriyoruz. Fikirlerimizi cömertçe paylaşıyor ve ekip ruhunun benimsenmesini sağlıyoruz. Güzeller Eğitim Kurumları’nın parçası olmaktan gurur duyuyor ve bunu kişisel olarak önemsiyoruz.
Cesaret. Yeniliğe değer veriyor ve tüm düzeylerde yeniliği ve risk almayı teşvik ediyoruz.
Öğrenci Odaklılık. Eğitim faaliyetlerimizi, öğrencilerimize kattığımız değeri geliştirmek ve en üst düzeye çıkarmak için tasarlıyoruz. Bunu, onların bireysel ihtiyaçlarını öngörerek, gereksinimlerinden fazlasını vererek ve sürekli gelişmeye çabalayarak yapıyoruz.
İletişim. Çeşitli geçmişlerden ve disiplinlerden gelen iş arkadaşları arasında açık iletişimi ve anlamlı işbirliğini teşvik ediyor ve destekliyoruz. İşimizde sürekli öğreniyor ve sürece katılıyoruz. İş arkadaşlarımızın birlikte çalışma ruhuna güveniyoruz. Kurum içinde ve kurum dışında, özgür ve içten fikir alışverişine inanıyoruz.
Toplum Ruhu. Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve komşularımızın sağlığına ve güvenliğine değer verilen çalışma ortamları sağlıyoruz ve doğayı koruyoruz. Öğrencilerimizi içinde yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlarda etkin bir rol almaları için teşvik ediyoruz.
Milli Eğitim Temel Kanununun Genel Amaçları ve Temel İlkelerine bağlı kalarak , Özel Öğretim Kurumlar Yönetmeliği, Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliği ve Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliklerindeki maddeler kurum ilkeleri olarak belirlenmiştir.

Detaylı bilgi için

Copyright 2022 UI-UX Design By E-LAB Students

Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümanımızdan erişebilirsiniz.Çerez Politikamız